Categories
Latest Results

Results: Prefecture Japan Meet-9.10.2020

Tajimi -Gifu Prefecture- (Japan), 9.10.2020

Men

10.000m h1 1 Bedan Karoki (ken) 27:08.91; 2 Philemon Kiplagat (ken) (2001) 27:46.67; 3 Koshimbei Nikorasu (ken) 27:48.64; 4 Macharia Ndirangu (ken) 27:51.32; 5 Alex Cherono (ken) 27:55.40; 6 Yusuke Nishiyama 27:56.78; 7 Daiji Kawai 27:58.13; 8 Kosei Yamaguchi 28:12.05; 9 Tatsuya Oike 28:12.55; 10 Minato Oishi 28:13.35; 11 Yuto Aoki 28:13.54; 12 Atsushi Yamato 28:14.85; 13 Yuma Hattori 28:16.28; 14 Kento Kikutani 28:16.59; 15 Chihiro Miyawaki 28:18.50; 16 Masatoshi Sakata 28:19.27; 17 Mizuki Higashi 28:21.17; 18 Shintaro Miwa 28:33.28; 19 Daichi Takeuchi 28:55.49; 20 Kouki Yoshioka 28.57.96; 21 Hiroito Yokoi 28.58.57; 22 Riki Nakanishi 28:58.77; 23 Shuhei Yamamoto 28:59.01

10.000m h2 1 Takuya Hanyu 28:20.10; 2 Tomoki Ota 28:20.54; 3 Ryohei Nishiyama 28:27.07; 4 Kensuke Horio 28:27.73; 5 Takuya Nishizawa 28:27.94; 6 Yuji Onoda 28:29.09; 7 Yuichi Yasui 28:33.46; 8 Kazuki Kawamura 28:34.80; 9 Hayate Takleuchi 28:35.21; 10 Yuta Koyama 28:42.01; 11 Genki Nakanishi 28:47.10; 12 Kazuya Azegami 28.48.24; 13 Kyoya Tsujino 28:48.52; 14 Tomoki Kawamura 28:48.95

10.000m h3 1 Shinobu Kubota 28.44.80; 2 Hiroyuki Fujii 28:46.06; … 8 Junya Ogawa (2001) 29:48.19

By discernsportblog

Former sprinter, Taewondo and Badminton Player. Sport Physiotherapist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.